Aktualne ogłoszenia o zamówieniach

Zwiń Wyszukiwarka
Nazwa zapytania: Numer zapytania:
Rodzaj postępowania:
Jednostka organizacyjna: /Grupa TAURON/TAURON Dystrybucja S.A. Dodaj Typ postępowania:
Kategoria zakupowa:
Tryb postępowania:
Rodzaj zamówienia:


Pozycje 1 -  25 z  427. Pokazuj jednocześnie  pozycji
Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Numer zamówienia
Dostawa urządzeń transmisji danych pomiarowych wykorzystujących standard LTE realizujących transmisję danych z układów pomiarowych stacji bilansujących SN/nN Dostawy 2015-08-03 09:00 2015/TD-CN/TD-CN/01974/L
Dostawa statycznych bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej Dostawy 2015-07-29 09:00 2015/TD-CN/TD-CN/02318/L
Modernizacja stacji transformatorowej K152 Katowice ul. Młyńska Roboty budowlane 2015-07-27 09:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/02545/L/E
Przebudowa istniejącej jednotorowej linii 110 kV relacji: odgałęzienie od słupa nr 28 linii Szaflary-Niedzica do GPZ Białka Tatrzańska Roboty budowlane 2015-07-21 10:00 2015/TD-OKR/TD-OKR/02567/L
ZAK4/162/15 Budzów - przebudowa linii napowietrznej nN X-1 z R-722-14 zadanie nr 306815; na podstawie posiadanej dokumentacji. Roboty budowlane 2015-07-15 10:00 2015/TD-OWB/TD-OWB/02573/L/E
Dostawa sprzętu ochrony osobistej i zabezpieczającej przed upadkiem na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Dostawy 2015-07-15 10:00 2015/TD-OJG/TD-OJG/02507/L
Przebudowa sieci nN - Chorzów ul. Działkowa, PSP: I-24/SR/12001/MS Roboty budowlane 2015-07-15 09:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/02552/L/E
Ustroń ul. Sportowa - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z liniami SN i nN, przyłączenie boiska sportowego Roboty budowlane 2015-07-15 09:00 2015/TD-OBB/TD-OBB/02540/L
ZAK03/MCH/113/2015 - Zabudowa rozłącznika SN z uziemnikiem w miejsce istniejącego odłącznika nr Ł-240 na słupie nr 7 linii napowietrznej SN wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji techniczno-prawnej celem zasilenia żwirowni w miejscowości Skrzypiec (Gmina Lubrza) Roboty budowlane 2015-07-15 09:00 2015/TD-OOP/TD-OOP/02558/L
ZAK03/MCH/118/2015 Budowa przyłącza kablowego SN wraz z zabudową złącza kablowego ZK-SN 3-polowego oraz opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej celem zasilenia fabryki "FAMAD" w miejscowości Paczków ul.Kopernika (Gmina Paczków) Roboty budowlane 2015-07-15 09:00 2015/TD-OOP/TD-OOP/02561/L
Rozbudowa pola 20 kV (nr 6) w stacji 110/20 kV PAWŁOWICE oraz linii 20 kV L-741 dla przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej PAWŁOWICE MAŁE 0,95 MW - 119/2015/ZAK2 Roboty budowlane 2015-07-15 09:00 2015/TD-OLG/TD-OLG/02569/L
ZAK4/160/15 Jaworzyna Śląska –przebudowa linii napowietrznej nN na kablową X-1 i X-3 z R 483-05 . Zadanie 205923. Roboty budowlane 2015-07-14 10:00 2015/TD-OWB/TD-OWB/02526/L/E
Zabudowa układów pomiarowych kontrolno – bilansowych na terenie Regionu Oleśnica (ZAK5/MB-2911-212/2015) Usługi 2015-07-14 10:00 2015/TD-OWR/TD-OWR/02571/L/E
Dostawa uziemiaczy, uzgadniaczy faz, wskaźników i drążków izolacyjnych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Dostawy 2015-07-14 10:00 2015/TD-OJG/TD-OJG/02467/L
Dostawa urządzeń kontrolno-pomiarowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Dostawy 2015-07-14 10:00 2015/TD-OJG/TD-OJG/02468/L
Zabudowa urządzeń SDH w stacji 220/110kV Polkowice i budynku TAURON Dystrybucja S.A. w Lubinie ul. Legnicka 75 - 117/2015/ZAK2 Roboty budowlane 2015-07-14 10:00 2015/TD-OLG/TD-OLG/02413/L
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zespołu budynków mieszkalnych w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej – budowa stacji transformatorowej, przyłącza kablowego SN oraz przyłączy kablowych nN (zaprojektuj i wybuduj). Roboty budowlane 2015-07-14 09:30 2015/TD-OKR/TD-OKR/02518/L/E
Przebudowa linii kablowej 110 kV relacji: GPZ Dajwór – projektowane mufy przy ul. Podgórskiej w Krakowie Roboty budowlane 2015-07-14 09:30 2015/TD-OKR/TD-OKR/02554/L
Modernizacje budowlane stacji transformatorowych - Region SN i nN Żywiec Roboty budowlane 2015-07-14 09:00 2015/TD-OBB/TD-OBB/02478/L
Rozbudowa placu składowego na transformatory mocy, dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Roboty budowlane 2015-07-13 10:00 2015/TD-OCZ/TD-OCZ/02258/L
Przebudowa Posterunku Energetycznego wraz z budową parkingu w Oleśnie ul. Dobrodzieńska 19, dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Roboty budowlane 2015-07-13 10:00 2015/TD-OCZ/TD-OCZ/02257/L
Budowa linii kablowej SN-15 kV pomiędzy stacją trafo nr 22786 a stacją trafo nr 22785 przy ul. Wodnej w Niepołomicach Roboty budowlane 2015-07-13 09:30 2015/TD-OKR/TD-OKR/02312/L/E
Modernizacji linii kablowej SN – 15 kV relacji: GPZ LUBOCZA (st.tr. 2060) – st.tr. 2087 tor, II, st.tr. 2122 Część III Roboty budowlane 2015-07-13 09:30 2015/TD-OKR/TD-OKR/02310/L/E
Włączenie stacji M1300 Nitroerg do sieci SN Bieruń Stary Roboty budowlane 2015-07-13 09:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/02514/L/E
Wykonanie izolacji przeciwwodnej murów fundamentowych na stacji energetycznej SE Chorzów Nowy w Chorzowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 Roboty budowlane 2015-07-13 09:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/02559/L/E

 1/18 2 3 4 5 6 ...