Aktualne ogłoszenia o zamówieniach

Zwiń Wyszukiwarka
Nazwa zapytania: Numer zapytania:
Rodzaj postępowania:
Jednostka organizacyjna: /Grupa TAURON/TAURON Dystrybucja S.A. Dodaj Typ postępowania:
Kategoria zakupowa:
Tryb postępowania:
Rodzaj zamówienia:


Pozycje 1 -  25 z  225. Pokazuj jednocześnie  pozycji
Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Numer zamówienia
Dostawa Żurawi hydraulicznych przenośnych zamontowanych na podwoziach samochodów cięzarowych o DMC min. 18t z napędem 4x4 oraz podwoziach samochodów ciężarowych o DMC min. 26t z napędem 6x6 z podziałem na 2 (dwa) zadania: a) Zadanie nr 1 Dostawa żurawia hydraulicznego przenośnego zamontowanego na podwoziu samochodu ciężarowego o DMC min. 18t z napędem 4x4 ze stała skrzynią ładunkową. Wielkość dostawy: jeden kompletny pojazd b) Zadanie nr 2- Dostawa dwóch Żurawi hydraulicznych przenośnych posiadających różne parametry udżwigu, zamontowanych na podwoziach samochodów ciężarowych o DMC min. 26t, z napedem 6x6 ze stała skrzynią ładunkową. Wielkoś dostawy: dwa kompletne pojazdy /O7/ZKZ/5/2013/D Dostawy 2013-07-05 09:30 2013/TD/CN ZEZ BE/01688/L
Kwalifikacja Wykonawców -- 2014-05-15 23:59 2014/RFX/TD-OWR/WR OZ5/00381
Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasach czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie - O7/ZKZ/445/2013/U Usługi 2013-07-03 10:00 2013/TD/BE RU UL/01698/L
Wymiana skrzynek STOR, wymiana tabliczek słupowych, malowanie słupów i wysięgników, wymiana opraw.-ul. Brücknera, ul. Krzywoustego, al. Sobieskiego OZ5/AR-2911-317/2013 Usługi 2013-06-04 08:00 2013/TD/TD-OWR/01140/L
Dostawa przekaźników , układów zapłonowych, stateczników oraz programatorów cyfrowych OZ5/AR-2911-333/2013 Dostawy 2013-06-18 08:00 2013/TD/WR UZ/01238/L
Dostawa końcówek i tulejek kablowych, końcówek i tulejek izolowanych oraz zacisków transformatorowych OZ5/AR-2911-378/2013 Dostawy 2013-07-05 08:00 2013/TD/WR UZ/01417/L
Dostawa rozłaczników izolacyjnych nN i podstaw bezpiecznikowych OZ5/AR-2911-419/2013 Dostawy 2013-07-15 11:30 2013/TD/WR UZ/01533/L
Dostawa osprzętu do linii napowietrznych nN i SN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Dostawy 2013-07-23 10:10 2013/TD/TD-CN/01405/S
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i terenowo-prawnej dla zadania pn. " Skablowanie odcinka linii napowietrznej 6 kV rel.: RS Słazawków Młyn - Wodociągi Ryszka od roz. nr 129 do st. 6/0,4 kV Burki przebiegającej przez tereny leśne i zadrzewione - post. nr O7/ZKZ/500/2013/U Usługi 2013-07-09 09:30 2013/TD/CN ZEZ BE/01782
Wycinka, przecinka drzewostanu znajdującego się wokół linii energetycznych nN Usługi 2013-02-11 00:00 2013/TD/TD-OKR/01771/L
Dostawa złączy kablowych średniego napięcia na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Dostawy 2013-08-20 11:00 2013/TD/TD-CN/01842/S
Dostawa aparatury rozdzielczej nN osprzętu obwodów wtórnych prądu stałego 07/ZKZ/563/2013/D Dostawy 2013-07-29 08:00 2013/TD/BE RU UL/01877/L
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej SN i nn na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Usługi 2013-08-02 10:00 2013/TD/CN ZEZ CZ/01954
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej SN i nn na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Usługi 2013-08-02 10:00 2013/TD/CN ZEZ CZ/01943
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej SN i nn na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Usługi 2013-08-02 10:00 2013/TD/CN ZEZ CZ/01942
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej SN i nn na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Usługi 2013-07-29 10:00 2013/TD/CN ZEZ CZ/01978
TS O3/OZ3/120/2013 Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej modernizacji ciągu liniowego 15 kV Ozimek - Zawadzkie Usługi 2013-09-27 09:00 2013/TD/OP OZ3/01240
Dostawa żerdzi energetycznych żelbetowych, żerdzi energetycznych strunobetonowych wirowanych, belek oraz płyt ustojowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Dostawy 2013-09-03 10:00 2013/TD/TD-CN/01971/S
Zakup niezbędnych materiałów oraz wykonanie przebudowy oświetlenia na terenie miasta Wrocław- 2 zadania OZ5/AR-2911-498/2013 Usługi 2013-08-08 08:00 2013/TD/TD-OWR/01980/L
TS- O3/OZ3/158/2013 - Zakup sprzętu ochronnego - uziemiaczy, drążków oraz wskaźników na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Dostawy 2013-08-06 09:00 2013/TD/OP UZ/02037/L
Czyszczenie stacji SN/nN pod napięciem na terenie Oddziału Wrocław OZ5/AR-2911-473/2013 Usługi 2013-08-19 08:30 2013/TD/TD-OWR/01895/L
Modernizacja oświetlenia drogowego w Trzebnicy OZ5/AR-2911-507/2013 Usługi 2013-08-22 08:30 2013/TD/TD-OWR/02020/L
APK - O3/OZ3/168/2013 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i projektu budowlanego budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skarbimierz oraz projektu budowlano - wykonawczego budowy linii zasilających 110 kV Usługi 2013-09-04 09:00 2013/TD/OP OZ3/02144
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej SN i nn na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Usługi 2013-09-10 10:00 2013/TD/CN ZEZ CZ/02206
Dostawa łączników SN sterowanych ręcznie na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Dostawy 2013-10-08 10:00 2013/TD/TD-CN/02327/S

 1/9 2 3 4 5 6 ...