Aktualne ogłoszenia o zamówieniach

Zwiń Wyszukiwarka
Nazwa zapytania: Numer zapytania:
Rodzaj postępowania:
Jednostka organizacyjna: /Grupa TAURON/TAURON Dystrybucja S.A. Dodaj Typ postępowania:
Kategoria zakupowa:
Tryb postępowania:
Rodzaj zamówienia:


Pozycje 1 -  25 z  409. Pokazuj jednocześnie  pozycji
Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Numer zamówienia
Informacja do Wykonawców dot. uzyskania upoważnień do prac pod napięciem wymaganych w przyszłym postępowaniu pn: "Wybór wykonawcy robót eksploatacyjnych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice” z podziałem na części postępowania" Roboty budowlane 2015-12-31 00:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/02923/L
ZAK03/DK/152/2015 - Budowa linii kablowej 110 kV wraz z traktem światłowodowym relacji Hermanowice – Skarbimierz, przebudowa pola 110 kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Hermanowice oraz budowa linii kablowych 15 kV relacji stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Skarbimierz – istniejąca sieć 15 kV w Skarbimierzu Roboty budowlane 2015-10-06 09:00 2015/TD-OOP/TD-OOP/03323/L
Wyłonienie instytucji finansowej, która świadczy usługi w zakresie Pracowniczych Programów Emerytalnych, w formie realizacji umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszy inwestycyjnych. Usługi 2015-09-24 10:00 2015/TD-CN/TD-CN/03080/L
„Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejącej sieci SN 30kV na dwutorową 15kV relacji słup nr 169 – słup nr 94, przebudowy sieci SN 30kV na 15kV słup nr 94 – słup nr O3, przebudowy sieci od stacji 7171 do stacji 7661 oraz wykonanie powiązania pomiędzy stacjami 7178-8425 i stacjami 7196-8774” Usługi 2015-09-23 11:00 2015/TD-OKR/TD-OKR/03399/L/E
„Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kablowej SN GPZ Muszyna – słup A53, budowa powiązania pomiędzy GPZ Krynica nr 82257a RS Słotwiny nr 82260 oraz stacjami nr 8572-82067, 82323-8830, 8254-81238, 8800-81240” Usługi 2015-09-23 10:00 2015/TD-OKR/TD-OKR/03398/L/E
ZAK03/APK/117/2015 - „Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej przebudowy jednotorowej linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Pokój – GPZ Namysłów” Usługi 2015-09-23 09:00 2015/TD-OOP/TD-OOP/03091/L
ZAK03/DK/177/2015 - Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na wymianę linii napowietrznej 15 kV na linię kablową relacji GPZ Hermanowice – Krzyżowice Osiedle - PI 2016 tab. B_Ranking poz. 684 (gmina Skarbimierz, Olszanka) Usługi 2015-09-17 09:00 2015/TD-OOP/TD-OOP/03462/L
Zabudowa układów bilansujących w stacjach SN/nN na terenie Regionu Dąbrowa Tarnowska Roboty budowlane 2015-09-16 11:00 2015/TD-OTR/TD-OTR/03425/L/E
Projekt budowlano-wykonawczy budowa powiązania siecią SN 15kV pomiędzy słupem W42 (LSN „Dobczyce”) a słupem J40 (Ł467 LSN Zagrabie) połączenie stacji nr 3508-3612 Wytyczne projektowe WP_722/OMR3) Usługi 2015-09-16 10:15 2015/TD-OKR/TD-OKR/03442/L/E
„Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji sieci kablowej SN 15kV relacji: stacja transformatorowa nr 3267 ul. Wspólna -32882 ul. Mickiewicza w Skawinie oraz relacji stacja nr 3273 ul. Tyniecka – stacja nr 33590 ul. 1 maja – stacja nr 3268 ul. Mickiewicza – stacja nr 3282 ul. Mickiewicza w Skawinie (Wytyczne programowe: WP_721/OMR, WP_727/OMR3) Usługi 2015-09-16 10:00 2015/TD-OKR/TD-OKR/03441/L/E
Projekt budowlano wykonawczy: " Budowa przyłącza kablowego SN 15kV, stacji transformatorowej wnętrzowej wolnostojącej oraz budowa sieci kablowych nN w celu zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Kraków ul. Stelmachów dz. nr 897, 898, 899, 900, 901, 902, 904/2" (Umowa przyłaczeniowa nr UP/055372/2014/O09R04 i UP/055351/2014/O09R04) Usługi 2015-09-16 09:45 2015/TD-OKR/TD-OKR/03440/L/E
Projekt budowlano-wykonawczy: "Przebudowa sieci napowietrznej SN 15kV wraz ze słupami na sieć kablową SN 15kV w miejscowości Krzeszowice dz. 93,94 oraz Czatkowicach dz. nr 53/41" Usługi 2015-09-16 09:30 2015/TD-OKR/TD-OKR/03439/L/E
Przebudowa linii napowietrznej 110kV S-419 relacji GPZ Ścinawa - Wołów w zakresie wykonania ochrony przeciwdrganiowej TD OWR [ML-351] Roboty budowlane 2015-09-16 09:00 2015/TD-OWR/TD-OWR/03426/L/E
ZAK4/213/15 - Budowa Jednostki Terenowej Regionu Wałbrzych przy ul. Tadeusza Ząbka w Świdnicy Roboty budowlane 2015-09-16 09:00 2015/TD-OWB/TD-OWB/03416/L/E
Modernizacja linii 15 kV GPZ Sporysz-Okrajnik w miejscowości Żywiec - część 2 (O6/R4/LS/9) Roboty budowlane 2015-09-16 09:00 2015/TD-OBB/TD-OBB/03319/L
PT Automatyzacja linii 20kV Pyskowice 3 Usługi 2015-09-15 11:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/03386/L/E
PT Automatyzacja linii 20kV Północna Usługi 2015-09-15 10:30 2015/TD-OGL/TD-OGL/03383/L/E
PT Automatyzacja sieci 20kV w linii "Świerklaniec" w Świerklańcu Usługi 2015-09-15 10:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/03381/L/E
Remont 2-ch stacji transformatorowych w zakresie robót budowlanych w Oddziale Wrocław na terenie gminy Środa Śląska (nr ZAK5/MB-2911-334/2015) Roboty budowlane 2015-09-15 10:00 2015/TD-OWR/TD-OWR/03409/L/E
Przebudowa pomieszczeń w budynku A, B, D przy ul. Trzebnickiej 35/37 we Wrocławiu - (nr ZAK5/MB-2911-336/2015) Roboty budowlane 2015-09-15 10:00 2015/TD-OWR/TD-OWR/03432/L/E
Modernizacja sieci kablowej nN w m.Zgorzelec - wymiana kabla nN pomiędzy PT-70503 a WK-13 ul.Tuwima, Karłowicza - wykonanie robót budowlano-montażowych Roboty budowlane 2015-09-15 10:00 2015/TD-OJG/TD-OJG/03407/L
ZAK4/212/15 - Serwis urządzeń transportu bliskiego użytkowanego w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Usługi 2015-09-15 10:00 2015/TD-OWB/TD-OWB/03415/L
Wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji w stacjach transformatorowych 20/0,4 kV na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Roboty budowlane 2015-09-15 10:00 2015/TD-OJG/TD-OJG/03434/L
Rozbudowa urządzeń teletransmisyjnych w TD SA Oddział w Częstochowie Roboty budowlane 2015-09-15 10:00 2015/TD-OCZ/TD-OCZ/03329/L
PT Automatyzacja sieci 20kV w linii "Zamet" w Tarnowskich Górach Usługi 2015-09-15 09:30 2015/TD-OGL/TD-OGL/03380/L/E

 1/17 2 3 4 5 6 ...