Aktualne ogłoszenia o zamówieniach

Zwiń Wyszukiwarka
Nazwa zapytania: Numer zapytania:
Rodzaj postępowania:
Jednostka organizacyjna: /Grupa TAURON/TAURON Dystrybucja S.A. Dodaj Typ postępowania:
Kategoria zakupowa:
Tryb postępowania:
Rodzaj zamówienia:


Pozycje 1 -  25 z  413. Pokazuj jednocześnie  pozycji
Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Numer zamówienia
Informacja do Wykonawców dot. uzyskania upoważnień do prac pod napięciem wymaganych w przyszłym postępowaniu pn: "Wybór wykonawcy robót eksploatacyjnych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice” z podziałem na części postępowania" Roboty budowlane 2015-12-31 00:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/02923/L
Wytyczne projektowe Projekt 9 Nowy Targ – Zadanie 1: „Modernizacja istniejącego odcinka ciągu liniowego SN oraz podwieszenie II toru sieci napowietrznej SN (JOR-p.5 – istniejący, JOR.p.20 Lubień – projektowany)” Usługi 2015-08-24 10:30 2015/TD-OKR/TD-OKR/02962/L/E
Wytyczne projektowe Projekt 4 Nowy Targ – Zadanie 2: „Budowa sieci SN 15kV – wyprowadzenie nowej linii kablowej SN 15kV z GPZ Skibówki do stacji transformatorowej nr 5557" Usługi 2015-08-24 10:00 2015/TD-OKR/TD-OKR/02964/L/E
Wytyczne projektowe Projekt 2 Nowy Targ – Zadanie 1: "Budowa linii napowietrznej SN 15kV relacji stacja transformatorowa nr 6733 - słup sieci SN nr C 231 w celu powiązania ciągów liniowych GPZ Białka Tatrzańska - pole nr 7 linia Leśnica z linią GPZ Szaflary p. 15 Linia Bańska" Usługi 2015-08-24 09:30 2015/TD-OKR/TD-OKR/02961/L/E
Wymiana linii kablowej SN 20kV L-279 relacji: PT-27912 - PT-27930 w Karpaczu Roboty budowlane 2015-08-21 10:00 2015/TD-OJG/TD-OJG/02970/L
Wymiana kabla SN pomiędzy PT-83504, PT-83505, PT-83506 w m. Gryfów Śląski” Roboty budowlane 2015-08-19 10:00 2015/TD-OJG/TD-OJG/02945/L
„Projekt budowlano – wykonawczy: modernizacja obw. Nr 2 sieci 0,4 kV oraz modernizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 3759 w miejscowości Wierzbanowa” (Wytyczne nr WP_734/OMR3) Usługi 2015-08-19 09:30 2015/TD-OKR/TD-OKR/02978/L/E
Dostawa wyłączników SN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Dostawy 2015-08-18 11:00 2015/TD-CN/TD-CN/02903/S
Termomodernizacja budynku garaży 6-boksowych przy ul. Matejki 25 w Bolesławcu Roboty budowlane 2015-08-18 10:00 2015/TD-OJG/TD-OJG/02881/L
Projekt na budowę pola 110 KV w SE Radlin Usługi 2015-08-18 09:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/03003/L/E
Dostawa zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Dostawy 2015-08-12 11:00 2015/TD-CN/TD-CN/02849/S
Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji Z44 - Zabrze ul. Tylna, Orląt Lwowskich, Kondratowicza, Wolności Roboty budowlane 2015-08-12 09:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/02999/L/E
Przebudowa sieci SN Mietków PI 2016 B Ranking poz. 192 G10000090 Roboty budowlane 2015-08-10 09:30 2015/TD-OWR/TD-OWR/00182/L/E
Zakup sprzetu ochronnego BHP Dostawy 2015-08-10 09:00 2015/TD-OOP/TD-OOP/02965/L
Zator Al. 3 Maja, budowa ZK SN z powiązaniem z linią SN, przyłączenie SAHARA Roboty budowlane 2015-08-10 09:00 2015/TD-OBB/TD-OBB/03000/L
ZAK4/187/15 Kłodzko, ul. Dusznicka , dz. 2/70 -wykonanie przyłącza kablowego 20 kV do zasilania obiektu handlowo-usługowego. Zadanie 460275 Roboty budowlane 2015-08-07 10:00 2015/TD-OWB/TD-OWB/02956/L/E
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku usługowego - hotelu w Krakowie ul. Św. Filipa dz. nr 45 - budowa przyłącza kablowego SN, budowa przyłącza nN oraz wyposażenie w dwa pola SN stacji wnętrzowej wkomponowanej w trybie zaprojektuj i wybuduj Roboty budowlane 2015-08-07 09:30 2015/TD-OKR/TD-OKR/02931/L/E
Studium wykonalności budowy GPZ 110/15 kV Matylda wraz z liniami zasilającymi 110 kV/ O7/ZAK/418/2015/U Usługi 2015-08-07 09:30 2015/TD-OBD/TD-OBD/02928/L
Przebudowa linii kablowej SN Z4 -Z14 - Zabrze ul. Skalley, Pawliczka Roboty budowlane 2015-08-07 09:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/02950/L/E
ZAK03/MCH/128/2015 - Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej na modernizację linii SN-15 kV do stacji transformatorowej "Chrząstowice Cmentarna" wraz ze stacją transformatorową - PI 2016 tab. B Ranking poz.243 (gmina Chrząstowice) Usługi 2015-08-07 09:00 2015/TD-OOP/TD-OOP/02986/L
Opracowanie dokumentacji projektowej i terenowo - prawnej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa oświetlenia parkowego LED w dzielnicy Szczakowa w Jaworznie (O7/ZAK/420/2015/R) Roboty budowlane 2015-08-07 08:30 2015/TD-OBD/TD-OBD/02936/L
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i prawnej oraz realizacja na jej podstawie rozbudowy sieci łączności światłowodowej do stacji SN Oddziału w Tarnowie oraz Posterunków Energetycznych w Radomyślu Wielkim i Szczurowej Roboty budowlane 2015-08-06 11:00 2015/TD-OTR/TD-OTR/02696/L/E
ZAK4/179/15 - Budowa budynku zaplecza technicznego na potrzeby socjalno - biurowe przy ul. Wysockiego 11 w Wałbrzychu Roboty budowlane 2015-08-06 10:00 2015/TD-OWB/TD-OWB/02801/L
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i terenowo prawnej dla zadania: „Modernizacja sieci napowietrznej nN w miejscowości Żarki-obwód Kadetów zasilany ze stacji 15/0,4 kV Żarki 4” (nr post. O7/ZAK/439/2015/U) Usługi 2015-08-06 09:30 2015/TD-OBD/TD-OBD/02969/L
Racibórz ul. Ogrodowa - przebudowa wnętrzowej stacji transformatorowej A068 RACIBÓRZ OGRODOWA na stacje kontenerową wraz z włączeniem do sieci średniego i niskiego napięcia. Roboty budowlane 2015-08-06 09:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/02901/L/E

 1/17 2 3 4 5 6 ...