Aktualne ogłoszenia o zamówieniach

Zwiń Wyszukiwarka
Nazwa zapytania: Numer zapytania:
Rodzaj postępowania:
Jednostka organizacyjna: /Grupa TAURON/TAURON Dystrybucja S.A. Dodaj Typ postępowania:
Kategoria zakupowa:
Tryb postępowania:
Rodzaj zamówienia:


Pozycje 1 -  25 z  398. Pokazuj jednocześnie  pozycji
Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Numer zamówienia
Informacja do Wykonawców dot. uzyskania upoważnień do prac pod napięciem wymaganych w przyszłym postępowaniu pn: "Wybór wykonawcy robót eksploatacyjnych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice” z podziałem na części postępowania" Roboty budowlane 2015-12-31 00:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/02923/L
Dostawa transformatorów SN/nN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Dostawy 2015-12-22 10:00 2015/TD-CN/TD-CN/04583/S
Zakup infrastruktury pomiarowej i komunikacyjnej systemu wyznaczania dynamicznej obciążalności linii 110 kV w TAURON Dystrybucja S.A. Dostawy 2015-12-14 11:00 2015/TD-CN/TD-CN/04476/L
Zakup plomb do plombowania liczników energii elektrycznej oraz innych elementów układów pomiarowych Dostawy 2015-12-09 11:00 2015/TD-CN/CN DHP/04823/L
ZAK4/287/15 - Wykonanie usługi wycinki i przycinki drzewostanu znajdującego się wokół linii elektroenergetycznych nN na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Wałbrzychu Usługi 2015-12-09 10:00 2015/TD-OWB/TD-OWB/04711/L
ZAK4/321/15 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla stanowisk 33, 34, 42 i 43 linii WN S-208, podwyższenie istniejących stanowisk słupowych, na podstawie posiadanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Zadanie nr 008735 Usługi 2015-12-09 10:00 2015/TD-OWB/TD-OWB/04976/L/E
Wykonanie usługi wycinki i przycinki drzewostanu znajdującego się wokół linii elektroenergetycznych nN na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy - 271/2015/ZAK2 Usługi 2015-12-09 09:00 2015/TD-OLG/TD-OLG/04891/L
Przebudowa linii napow. SN Pyskowice 3 wraz z wymianą stacji transformatorowej - Rudziniec Roboty budowlane 2015-12-09 09:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/04965/L/E
Przebudowa linii napowietrznej nN w Siemianowicach Śląskich, ul. Wiejska, Bańgowska, Brynicka, Słoneczna, Żniwna Roboty budowlane 2015-12-09 09:00 2015/TD-OGL/TD-OGL/04975/L/E
Budowa linii kablowej 15 kV od projektowanej stacji kontenerowej stacji Międzybrodzie Bialskie Chełmek do projektowanego ZK SN na odgałęzieniu do Stacji Międzybrodzie Bialskie Andaluzja (wraz z budową ZK SN) Roboty budowlane 2015-12-09 09:00 2015/TD-OBB/TD-OBB/04934/L/E
Budowa linii kablowej 15 kV od projektowanego ZK SN (odg. na stacje Międzybrodzie Bialskie Groń) do projektowanej stacji kontenerowej Międzybrodzie Bialskie Wieś (wraz z przebudową stacji Międzybrodzie Bialskie Żarnówka i budową ZK SN) Roboty budowlane 2015-12-09 09:00 2015/TD-OBB/TD-OBB/04913/L/E
Wykonanie usługi wycinki i przycinki drzewostanu znajdującego się wokół linii elektroenergetycznych nN na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu (ZAK5/MB-2911-534/2015) Usługi 2015-12-08 10:00 2015/TD-OWR/TD-OWR/04860/L
ZAK4/314/15 - Serwisowanie w okresie pogwarancyjnym pojazdów o d.m.c. powyżej 3,5 t. i maszyn będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu Usługi 2015-12-08 10:00 2015/TD-OWB/TD-OWB/04935/L
Dostawa statycznych wielostrefowych 4-kwadrantowych liczników energii elektrycznej klasy 0.5 Dostawy 2015-12-08 09:00 2015/TD-CN/TD-CN/04296/L
Awaryjne prace na linii napowietrznej 110 kV S-480 celem dostosowania do temperatury pracy przewodów +80°C - 284/2015/ZAK2 Roboty budowlane 2015-12-08 09:00 2015/TD-OLG/TD-OLG/04888/L
Zlecenia wykonania projektów Usługi 2015-12-07 10:00 2015/TD-OJG/TD-OJG/04961/L
Dostawa zacisków śrubowych TOGA Dostawy 2015-12-07 10:00 2015/TD-OCZ/TD-OCZ/04926/L
Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania pn. : Budowa kablowej linii 20 kV. Powiązanie linii L-527 z L-523 w m. Ścinawa - 274/2015/ZAK2 Usługi 2015-12-07 10:00 2015/TD-OLG/TD-OLG/04808/L/E
Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania pn. : Skablowanie odcinka linii napowietrznej L-888-0 od słupa nr 57/888-0 do słupa nr 59/888-0 - 275/2015/ZAK2 Usługi 2015-12-07 10:00 2015/TD-OLG/TD-OLG/04809/L/E
Dostawa ręczników bawełnianych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Dostawy 2015-12-07 09:00 2015/TD-OKR/TD-OKR/04827/L/E
Dostawa osprzętu elektrotechnicznego łączeniowego Dostawy 2015-12-07 09:00 2015/TD-OBB/TD-OBB/04946/L/E
Haźlach ul. Długa, budowa stacji transformatorowej wraz z liniami SN i nN Roboty budowlane 2015-12-07 09:00 2015/TD-OBB/TD-OBB/04973/L/E
Zakup pojemników na odpady Dostawy 2015-12-04 12:00 2015/TD-CN/TD-CN/04999/L/E
Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania pn.: Budowa napowietrzno-kablowej linii 20 kV. Powiązanie linii L-533 w m. Wysokie z L-965 w m. Kębłów - 272/2015/ZAK2 Usługi 2015-12-04 11:00 2015/TD-OLG/TD-OLG/04806/L
Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania pn.: Budowa napowietrzno-kablowej linii 20 kV. Powiązanie linii L-954 w m. Pieszkowice z L-907 w m. Dąbrowa (Damówka) - 273/2015/ZAK2 Usługi 2015-12-04 11:00 2015/TD-OLG/TD-OLG/04807/L

 1/16 2 3 4 5 6 ...